ĐẶT ONLINE BÁNH CUỐN CAO BẰNG NGAY BẰNG CÁCH QUÉT MÃ QR HOẶC ẤN VÀO LINK ĐỂ THƯỞNG THỨC!

CS1: Bánh Cuốn Cao Bằng tại 154 Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội

ShopeeFood: tại đây

GrabFood: tại đây

GoogleMap: tại đây

 

CS2: Bánh Cuốn Cao Bằng tại 34 Cầu Bây – Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội

ShopeeFood: tại đây

GrabFood: tại đây

GoogleMap: tại đây